Doktor’un dikkatine

BKK gegen Darmkrebs

Bağırsak kanserinin erken tanınmasına ilişkin Doktorların gayretlerini desteklemek istiyoruz.

Öntedbir endoskopisi hakkına sahip kişilerin sadece %3’ü bundan yararlanırken,bu oran
sürekli düşmekte.Meme kanseri örneğinde olduğu gibi BKK dan sigortalı 55 yaşına ulaşmış hastalara yazılı bildiri ile bizzat (koloskopi) muayenesine çağırıyoruz. Böylelikle katılımın artmasını hedefliyoruz.
Bunun yanısıra öntedbir endoskopisi ile neticeye ulaşamamış hastalara alternatif olarak büyük abdest muayenesi imkanı sunuyoruz. 50-54 yaş gurubları için ise yine (screening) teşhise yönelik detaylı
tam ekran muayenesi fırsatı veriyoruz. Bu durumda,henüz başka muayene hakkı olmadığı için derhal doğrudan doğruya muayeneye girmeleri gerekir.

İki durumda da hastaya immunolojik dışkı testi imkanı sunulur. Bu Uygulamalar günümüzde Avrupa
öntedbir muayene kurallarına ait olup Almanyada da Guajak testi için (dışkıda kan olup olmadığı )
teşhisinin tam algılama ve tanınmasını hızlandıran en mücerreb uygulamalar arasındadır.

Sigorta kurumları bu dayanışma hakkında tarafımızdan bilgilendirileceklerdir.
Doktorlar gazetesi (Die Aerztezeitung ) medya ortağımız olarak güncel durumu sizlerle paylaşacaktır
FELİX BURDA STIFTUNG (F.B.Vakfı) ve Gastroentrologlar Birliğinin de destekleri hizmete hazırdır.
Bir selamlama konuşmasında yine sağlık bakanı BAHR desteğini vurguladı.

Bağırsak kanserine karşı BKK (Berufskrankenkasse) ile tedavinizi üstlenerek yasal vazifemizi yerine getirmek,kolon karnizomlarını asgariye indirmek ve muhtemel yeni hastalanmaların yolunu kesmek istiyoruz.

İlmi çalışmalar neticesinde sizin de desteğinizi rica ediyoruz.Muayenesi (pozitif) çıkan hastalar,ev Doktorları tarafından (Spiegelung) ultrasyon testine sevk edilirler.
Anonim muayene formlarını doldurup İMİBE enstitüsüne fakslayınız. Böylece ilmi ve sağlam bir kanıt elde edersiniz. Eminiz ki, bu davetimiz neticesinde daha iyi bir testle en kısa zamanda karnizom oranı yarıya düşecektir.

Uzmanlık alanlarınıza ilişkin her türlü soru,katkı ve yönlendirmeleriniz bizi her zaman sevindirecektir.

Aktuell